Upotreba kontraceptivnih metoda

Dobrodošli!

Nadamo se da će vam vreme provedeno s nama biti zanimljivo i da ćete otkriti mnoge zanimljive stvari. U nastavku je anketa o upotrebi kontraceptivnih metoda koja je apsolutno anonimna i rezultati će biti korišćeni kako bismo naše "Ženske priče" što više približili vama kroz nove teme koje ćemo pripremati u skladu sa vašim odgovorima.

Kontracepcija je skup metoda i postupaka u sprečavanju neženjene trudnoće. Metode današnje kontracepcije, od metoda merenja bazalne temperature pa do sterilizacije, sačinjavaju širok spektar mogućnosti zaštite od neželjene trudnoće, koji može zadovoljiti potrebe svih parova u bilo kojoj životnoj situaciji. Preduslovi za to su poznavanje prednosti i nedostataka, za svaku pojedinačnu kontraceptivnu metodu.

NAPOMENA: Popunjavanje ovog upitnika je dobrovoljno i upitnik je anoniman, odnosno isključena je svaka mogućnost da se podaci prikupljeni putem upitnika pripišu Vama.

Kviz ne beleži nijedan drugi podatak osim osim datih odgovora u svrhu analize odgovora po temama i pripremi novih sadržaja.

1. Da li tokom seksualnih odnosa koristite bilo kakav metod kontracepcije - zaštite od neželjene trudnoće?

2. Koliko dugo jajna ćelija živi?

3. Koje od navedenih predstavlja barijernu metodu kontracepcije?

4. Koje od navedenih ne predstavlja hormonsku zaštitu od neželjene trudnoće?

5. Koja od kontraceptivnih metoda je najefikasnija?

6. Koja kontraceptivna metoda najefikasnije štiti od seksualno prenosivih bolesti?

7. Koji hormoni se nalaze u kombinovanim oralnim kontraceptivnim sredstvima?

8. Koliko su efikasni kombinovani oralni kontraceptivi ako se pravilno koriste?

9. Šta je po sastavu pilula za jutro posle dostupna u Srbiji?

10. Kada nije opravdano da uzmete pilulu za jutro posle sa levonorgestrelom?

 

SPONZORISAO

Zenske Price 120g Rg

Zenske Price Logo New

 

Ovo je priča o nonprofit platformi koja za cilj ima da edukuje i ujedini žene svih godina u borbi za žensko zdravlje.

PRATITE NAS