Biografija

Ženske priče | dr Biljana Živaljević

Rođena  je 4. februara 1969. godine u Kruševcu gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski  fakultet je završila u Beogradu 1993 godine sa prosečnom ocenom 9,39.

 

Specijalistički ispit  iz ginekologije i akušerstva  položila  1998 godine sa odličnom ocenom, a magistarsku tezu sa temom: “Faktori rizika za karcinom grlića materice” odbranila u Beogradu 1999 godine.

 

Zvanje Primarijusa stekla 2007 godine, Radila u Bolnici za ginekologiju i Akušerstvo KBC: „Dr Dragiša Mišović“ u Beogradu od 1995 do maja 2012 godine, a nakon toga u svojoj privatnoj specijalističkoj ordinaciji “dr Biljana Živaljević” u Beogradu.