Kako da prepoznate simptome nedovoljnog dotoka krvi u mozak?

Problemi sa pamćenjem, naročito ukoliko se ponavljaju, mogu predstavljati uvod u demenciju ali svakako predstavljaju znak upozorenja i razlog za posetu lekaru.

Ženske priče | Kako da prepoznate simptome nedovoljnog dotoka krvi u mozak?

Postoji nekoliko osnovnih simptoma koji mogu da ukažu na nedovoljan dotok krvi u mozak i to su:

  • Problemi sa pamćenjem
  • Vrtoglavica
  • Glavobolja
  • Pad koncentracije
  • Zujanje u ušima

Do pojave problema sa pamćenjem može doći usled stresa, prekomernog konzumiranja alkohola ili pušenja, ali razlog mogu biti i faktori na koje se ne može uticati, kao što su godine života, odnosno starenje. Ipak, najčešći uzrok problema sa pamćenjem je neadekvatan dotok krvi u mozak, koji može nastati kao posledica nelečenog ili neadekvatno lečenog visokog krvnog pritiska. Problemi sa pamćenjem se relativno često javljaju – iako ne moraju uvek biti povezani sa demencijom, predstavljaju znak upozorenja i razlog za posetu lekaru.

Vrtoglavica se prema svom poreklu može podeliti na perifernu i centralnu. Periferna vrtoglavica je posledica oštećenja slušnog aparata, odlikuje se naglim početkom i kraćim trajanjem i može biti udružena sa drugim simptomima, poput mučnine i povraćanja. Centralna vrtoglavica je posledica organskog ili funkcionalnog poremećaja na nivou mozga, sporije se razvija, ima hroničan tok i uglavnom se javlja samostalno ili praćena glavoboljom. Vrlo često je uzrok ovakve vrtoglavice nedovoljan dotok krvi u mozak, koji nastaje kao posledica neadekvatno lečenog visokog krvnog pritiska ili nepravilnog srčanog ritma (aritmije). Pored toga što je za osobu koja je iskusi veoma neprijatna, vrtoglavica može dovesti do nestabilnosti i gubitka ravnoteže pri hodu ili u mirovanju i, posledično, padova.

Glavobolja može biti stanje za sebe, nepovezano sa drugim stanjima i/ili oboljenjima i u tom slučaju govorimo o primarnim glavoboljama. Druga vrsta glavobolja jesu sekundarne glavobolje, koje se javljaju kao posledica, odnosno simptom različitih oboljenja. Sa godinama raste učestalost sekundarnih glavobolja, što predstavlja upozorenje o prisustvu nekog nedijagnostikovanog oboljenja.

Jedan od čestih uzroka sekundarnih glavobolja jeste i nelečen visok krvni pritisak, odnosno hipertenzija. Iako vremenom dovodi do oštećenja krvnih sudova mozga i drugih organa, hipertenzija je oboljenje koje često ne daje simptome, zbog čega se teško otkriva ukoliko osoba ne ide na redovne lekraske preglede. Neretko mogu proći godine pre nego što se posumnja na hipertenziju, a u mnogim slučajevima je upravo glavobolja simptom koji se prvi primeti.

Koncentracija, odnosno dugotrajno usmeravanje pažnje, na određenu aktivnost je ključna za akumulaciju znanja i proces učenja. U savremenom društvu poremećaj koncentracije predstavlja ozbiljan socijalni hendikep, koji često isključuje osobu iz radnog procesa i predstavlja značajno ograničenje u njenom privatnom životu. Do narušavanja koncentracije može doći usled procesa ateroskleroze u krvnim sudovima mozga, koji podrazumeva nakupljanje masnoća unutar ovih krvnih sudova i njihovo posledično sužavanje.

Tinitus je medicinski izraz za poremećaj percepcije zvuka, gde osoba opaža zujanje, pištanje, zvonjavu ili šuštanje u ušima, koje ne dolazi iz spoljašnjih izvora. Tinitus nije oboljenje samo po sebi, već predstavlja simptom koji ukazuje na oboljenje slušnog aparata ili neko sistemsko stanje koji dovodi do poremećaja sluha. Ovakvi simptomi su čest povod posete lekaru, budući da mogu biti veoma neprijatni i uticati na svakodnevno funkcionisanje i psihičko blagostanje osoba kod kojih se javljaju.

Saznajte više o ovim poremećajima, ali i kako da prepoznate simptome na linku ovde.

 

Zapratite nas:
FB: https://www.facebook.com/zenskeprice.rs
INST: https://www.instagram.com/zenskeprice.rs/

 

 

SPONZORISAO

Ženske priče | Kako da prepoznate simptome nedovoljnog dotoka krvi u mozak?

Ženske priče | Kako da prepoznate simptome nedovoljnog dotoka krvi u mozak?

 

Ovo je priča o nonprofit platformi koja za cilj ima da edukuje i ujedini žene svih godina u borbi za žensko zdravlje.

PRATITE NAS