Infertilitet – neplodnost koja se leči

Svaka žena se rodi sa određenim brojem polnih ćelija koje tokom svog reproduktivnog perioda, do ulaska u menopauzu, potroši. Na ulasku u pubertet, žena raspolaže sa oko 400.000 jajnih ćelija.

Tokom nastupajućih godina taj broj se smanjuje, a smanjuje se i njihova reakcija na hormone.

Ženske priče | Infertilitet – neplodnost koja se leči

Kao posledica toga, jajne ćelije ne mogu uvek optimalno sazreti, pa dolazi sve češće do ciklusa bez ovulacije. Takođe, važnu ulogu ima i starenje jajnih ćelija zbog promena na hromozomima, te se time onemogućava oplodnja jajnih ćelija, smanjena je šansa da do trudnoće uopšte i dođe ili su česti spontani pobačaji.

Godine starosti su značajan faktor za reproduktivnu sposobnost prvenstveno žene, ali i muškarca, naročito posle 45 godine života. Incidenca infertiliteta kod žena između 35-44 godine života  je duplo veća u odnosu na žene starosti između 30-35 godine.

Infertilitet se u savremenoj literaturi koristi umesto reči sterilitet. Sterilitet se tumači kao potpuna nemogućnost začeća i trudnoće, dok se pod infertilitetom smatra smanjena šansa za trudnoću koja se može povećati određenim medicinskim postupcima.

Infertilitet se definiše kao izostanak trudnoće posle godinu dana aktivnog pokušaja, tj. seksualnih odnosa bez upotrebe kontraceptivnih metoda.

Kontakt sa lekarom se savetuje i pre navršenih godinu dana aktivnog pokušaja kod parova kod kojih postoji neki faktor rizika (neuredne menstruacije, zene starije od 35 godina, operacije na jajnicima, zračenje ili lečenje citostaticima).

Verovatnoća da će jedan par ostvariti trudnoću je 20% po menstrualnom ciklusu. Velike studije su pokazale da otprilike 85% parova ostvari željenu trudnoću u roku od godinu dana, a da preostalih 15% ima potrebu za odgovarajućim medicinskim tretmanom. Infertilitet može biti primarni i sekundarni.

Primarni infertilitet je kada žena nikada nije bila trudna uprkos pokušaju od godinu dana.
Pod sekundarnim infertilitetom se podrazumeva izostanak trudnoće posle godinu dana aktivnog pokušaja kod žena koje su ranije bile u drugom stanju.

Uzroci infertiliteta
Sama oplodnja je dosta kompleksan proces i još uvek nije potpuno objašnjen. Kada je reč o bračnoj neplodnosti ili neplodnosti uopšte, važno je istaći da je verovanje da samo kod žene može da postoji uzrok neplodnosti – apsolutno pogrešno.

Uzrok neplodnosti je podjednako čest i kod muškaraca i kod žena. Prema statistikama, koje variraju od zemlje do zemlje, procenat parova koji imaju problem neplodnosti je između 10 i 15 odsto. Kod neplodnih parova uzrok neplodnosti je podjednako zastupljen i kod žena i kod muškaraca.

Uzroci neplodnosti mogu da budu:

 • muški faktor neplodnosti – 40%
 • ženski faktor neplodnosti – 40%
 • zajednički faktor neplodnosti – 10%
 • nepoznat uzrok neplodnosti – 10%.

Današnja praksa podrazumeva pregled oba partnera, i to prvo muškarca, jer se uzroci neplodnosti kod muškarca brže i lakše otkrivaju, što omogućava i brže postavljanje dijagnoze i lečenje.

Hormonski uzrokovan infertilitet podrazumeva poremećaj ili izostanak ovulacije i menstruacije.

U ovu grupu spada i sindrom policističnih jajnika, ali i još nekoliko uzroka:

 • poremećaj ovulacije gde hormonski disbalans može ometati razvoj jajne ćelije
 • smanjenje ovarijalne rezerve
 • prekomerna gojaznost
 • ekstremna mršavost
 • poremećaj rada štitne žlezde
 • povišene vrednosti prolaktina
 • povišene vrednosti muških hormona
 • preterana fizička aktivnost
 • stres

Za bračne parove je veoma važno da bračni infertilitet shvate kao zajednički problem i da ga kao takav prihvate i na psihološkom nivou. Kada je želja za detetom zajednička, ne postoji krivac što željene trudnoće nema, to je problem koji traži zajednički pristup.

Važno je imati na umu da je rana dijagnoza infertiliteta mnogo bitna, jer daje vremena da se sprovede adekvatna terapija.

Autorizacija: Dr Ivana Anđić, specijalista ginekologije i akušerstva (Ženske priče | Infertilitet – neplodnost koja se leči). Posetite i Blog na kojem piše o oblastima ginekologije i akušerstva.

Zapratite nas:
FB: https://www.facebook.com/zenskeprice.rs
INST: https://www.instagram.com/zenskeprice.rs/

 

SPONZORISAO

Ženske priče | Infertilitet – neplodnost koja se leči

Ženske priče | Infertilitet – neplodnost koja se leči

 

Ovo je priča o nonprofit platformi koja za cilj ima da edukuje i ujedini žene svih godina u borbi za žensko zdravlje.

PRATITE NAS