Šta je to originalni, a šta generički lek?

Često se postavlja pitanje šta je to originalni ili inovativni, a šta generički lek i kako su oni međusobno povezani. Da li je generički lek zbog svoje niže cene manje kvalitetan?

Istražile smo ovu temu i pripremile odgovore u nastavku priče…

Ženske priče | Šta je to originalni, a šta generički lek?

Originalni lek je lek kojeg je farmaceutska kompanija sintetisala, preklinički i klinički ispitala na velikom broju pacijenata, registrovala i godinama pratila njegova dejstva, odnosno koja je na osnovu vlastitih eksperimentalnih podataka izradila potpunu dokumentaciju sa dokazima o delotvornosti, kvalitetu i sigurnosti.

Generički lekovi su farmaceutski preparati koji sadrže istu aktivnu farmaceutsku supstancu kao i originalni lek i jednaki su originalnom leku u pogledu doze i sastava. Ima farmaceutski oblik kao i originalni lek i biološki mu je ekvivalentan. Bioekvivalencija je dokazana ispitivanjima bioraspoloživosti generičkog leka na zdravim dobrovoljcima.

Kvalitetni lekovi su jedan od osnova svakog kvalitetnog lečenja, koji je podjednako važan kako za pacijente, tako i za lekare.

Šta je originalni/inovativni lek?
Glavna odlika inovativnog ili originalnog leka jeste da sadrži aktivnu supstancu koja nikada do tada nije korišćena u humanoj (ljudskoj) medicini ili sadrži novu kombinaciju aktivnih supstanci, koje se u medicini koriste pojedinačno ili su se nekada koristile, ali nikada u takvoj kombinaciji.

Inovativne kompanije ulažu velike sume novca u istraživanja i razvoj novih lekova zarad otvaranja novih mogućnosti u lečenju bolesti. Od pronalaska nove supstance do marketinške autorizacije prođe u proseku 10 do 15 godina. Da bi inovativne farmaceutske kompanije povratile uložena sredstva i uložile dobit u istraživanje novih lekova, posebnu pažnju poklanjaju patentnoj zaštiti svojih pronalazaka tj. originalnih lekova. U periodu važenja patenta generičkim kompanijama nije dozvoljeno da proizvode generičke kopije inovativnih, originalnih, lekova. Po isteku važenja patentne zaštite generičke kompanije mogu na tržište da plasiraju lekove koji su terapijski ekvivalentni originalnim lekovima.

Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS) definisao je da patent važi 20 godina i da u tom periodu generičkim kompanijama nije dozvoljeno da proizvode generičke lekove.

Šta je generički lek?
Generički lek je lek koji jepo svom sastavu, dozi u farmaceutskom obliku isti kao i originalni lek. . U Srbiji, generički lekovi čine blizu 80 odsto u broju kutija na tržištu i oko 45 odsto u novcu. To je procenat koji odgovara većini EU zemalja.

Reč je o visokokvalitetnom farmaceutskom proizvodu koji se razvija po uzoru na odgovarajući originalni lek i po svom sastavu, efikasnosti, kao i mogućim neželjenim dejstvima u potpunosti je jednak s originalnim lekom.

Da li je generički lek zbog svoje niže cene manje kvalitetan?
Generički lekovi imaju nižu cenu u odnosu na originalne lekove od 20-90%, zašto je to tako? Zahvaljujući nižoj ceni, generički lek je dostupan većem broju pacijenata, što čini terapiju dostupniju pacijentima i rasterećuje zdravstveni sistem.

Zapratite nas:
FB: https://www.facebook.com/zenskeprice.rs
INST: https://www.instagram.com/zenskeprice.rs/

 

SPONZORISAO

Ženske priče | Šta je to originalni, a šta generički lek?

Ženske priče | Šta je to originalni, a šta generički lek?

 

Ovo je priča o nonprofit platformi koja za cilj ima da edukuje i ujedini žene svih godina u borbi za žensko zdravlje.

PRATITE NAS